Pigmento laranxa 73-Corimax Orange RA

Parámetros técnicos do pigmento laranxa 73

Índice de cores Nº.Pigmento laranxa 73
Nome do produtoCorimax Orange RA
Chem. GrupoDicetopirrolopirrol
CI No.561170
Nº CAS84632-59-7
Descrición do produtoL*:56,a*:55,b*:52
Fórmula molecularC26H28N2O2
Datos físicos
Densidade [g/cm³]1.25
Superficie específica [m²/g]24
Estabilidade térmica [°C]200①/250③
Velocidade da luz7-8②/7-8④
Solidez do tempo4-5
Propiedades de solidez
Resistencia á auga4-5
Resistencia ácida5
Resistencia a Alkali5
Resistencia ao alcohol4
Solidez á migración ①/Resistencia ao sangrado ②-
Cor
Distribución de tonalidades

① Resistencia á calor no revestimento, tinta
② Resistencia á calor en plástico
③ Solidez á luz no revestimento, tinta
④ Solidez á luz en plástico

Estrutura Química

MSDS (pigmento-laranxa-73)  TDS (pigmento laranxa-73)

Aplicación :

RevestimentoPlásticoEnxeñaría PlásticaFibraTinta
AutomociónPVCPDPPOffset
DecorativoPEPCPETA base de auga
BobinaPPPA6PA6A base de disolventes
IndustrialPUUV
Revestimento en poGoma
Impresión téxtil

■ Moi recomendable
● Recomendado
◎ Parcialmente recomendado

Información relacionada

1. Identificación de perigos

A substancia non presenta perigo de explosión e non pertence a sólidos inflamables

2. Medidas de loita contra incendios

Medios de extinción adecuados
Po seco
Gas carbónico
Espuma
Chorro de auga pulverizada
Risco especial da propia substancia
En caso de incendios, fórmanse gases de combustión perigosos, monóxido de carbono

3. Medidas en caso de vertido accidental

Métodos de limpeza/recollida
Recoller mecánicamente

4. Medidas de primeiros auxilios

Información xeral
Quitar inmediatamente a roupa contaminada e botar de forma segura
Despois do contacto cos ollos
En caso de contacto cos ollos, enxágüe ben con abundante auga fría e busque consello médico
Despois do contacto coa pel
En caso de contacto coa pel, lavar con auga e xabón

5. Controis de exposición/protección persoal

Medidas xerais de protección

Non inhale o po
Evite o contacto cos ollos e a pel

Protección respiratoria: máscara antipolvo
Protección das mans: luvas
Protección dos ollos: lentes de seguridade

Medidas de hixiene

Manter lonxe de alimentos e bebidas
Lavar as mans antes dos descansos e despois do traballo

6. Manipulación e almacenamento

Manexo
Consellos sobre protección contra incendios e explosións
Manter lonxe de fontes de ignición
Evitar a formación de po
Tomar medidas de precaución contra a carga electrostática

Almacenamento
Manterse nun lugar ventilado, fresco e seco, tamén debe evitarse o contacto co ácido
material e expoñelo ao aire. Manter o recipiente seco

7. Propiedades físicas e químicas

Aparición
Forma: po
Cor: laranxa
Olor: inodoro

Datos relevantes para a seguridade
Solubilidade en auga: insoluble

8. Información toxicolóxica

Efecto irritante sobre a pel: non irritante
Efecto irritante sobre os ollos: non irritante

9. Información ecolóxica

Observacións: non se poden dar datos debido á insolubilidade dos produtos en auga

10. Estabilidade e reactividade

Reacción perigosa: ningunha

11. Consideracións de eliminación

Produto
De acordo coa normativa vixente, levarase a un vertedoiro ou planta de incineración
previa consulta co operador do sitio e/ou coa autoridade responsable

Embalaxe sen limpar
Os envases que non se poden limpar deben ser eliminados como residuos do produto.

12. Información de transporte

Transporte por estradapermitido
Transporte por vías navegables interiorespermitido
Transporte marítimopermitido
EMSpermitido
Transporte aéreopermitido
Máis información
Envío por correopermitido

Confirmamos que os produtos anteriores pertencen a un produto químico común que non está na lista de < >

13. Información normativa

14. Outra información

Esta información baséase no noso estado actual de coñecemento. Polo tanto, non se debe construír para garantir as propiedades específicas dos produtos descritos nin a súa idoneidade para unha aplicación concreta