Pigmentos para tintas

A tinta está composta principalmente por un aglutinante, un pigmento e un axente auxiliar, e o pigmento determina a cor, a resistencia á tintadura, a cor e a resistencia ao disolvente, a resistencia á luz e a resistencia á calor da tinta.